زبان بدن (بخش نخست)

زبان بدن (بخش نخست)

زبان بدن به انواع شکل‌های ارتباط غیر‌کلامی یا رفتاری اطلاق می‌شود. افراد به کمک رفتارهای فیزیکی خود، بی‌‌آنکه کلامی به زبان بیاورند با دیگران ارتباط برقرار می‌کنند. این رفتارها از مجموعه وضعیت‌ها و حالات بدنی شخص نظیر محل قرار گرفتن دست‌ها، پاها، نحوه نشستن، ایستادن، راه رفتن، خوابیدن و به‌طورکلی تمام ژست‌ها، اشارات بدنی، ترکیب چهره و حرکات چشم&zwn...

روانشناسی مثبت (بخش دوم)

روانشناسی مثبت (بخش دوم)

در نسخه بهمن‌ماه سال گذشته از ماهنامه ساخت‌و‌ساز به شرح مفهوم روانشناسی مثبت و نقش آن در توفیق افراد جامعه پرداختیم. همچنین از توانایی‌ها و ابزار شش‌گانه افراد در حس شادی و موفقیت یاد کردیم که شامل خلاقیت، کنجکاوی،‌ پذیرا بودن مطالب و تجارب نو، میل و علاقه به یادگیری و وسعت نظر می‌شود. در مجموع زیرمجموعه‌های سه‌‌گانه روانشناسی مثبت از سوی متفکران ا...

زبان بدن (قسمت دوم)

زبان بدن (قسمت دوم)

در شماره گذشته ماهنامه ساخت‌و‌ساز در بخش توسعه فردی به مبانی ابتدایی و معرفی پدیده مهم زبان بدن پرداختیم. برپایه گزاره‌های یادشده، انسان با بهره‌مندی از این دانش قادر خواهد بود تا به‌شکلی غیرمستقیم بر افراد پیرامون خود تأثیر گذارد و تا اندازه‌هایی از توانایی درک روحیات و عوالم درونی آنان آگاه شود. ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن در مذاکره از جمله بحث‌هایی است که همو...

مروری بر شبه علم و 7 معیار شناسایی

مروری بر شبه علم و 7 معیار شناسایی

شبه علم به تصورات، باورها یا رفتار‌هایی اطلاق می‌شود که با پدیده نظام‌مند علم اشتباه گرفته می‌شود. شبه علم، به‌نوعی دست‌مایه‌ای جذاب برای رسانه‌های عامه‌پسند محسوب می‌شود که قصد دارند با استفاده از دانش ضعیف جامعه، طیف مخاطبان خود را افزایش دهند. رسانه‌هایی که اغلب در وصف آن‌‌ها با نام زرد یا عامه‌پسند یاد می‌شود. برای ارزی...

روانشناسی پول

روانشناسی پول

روانشناسی پول از جمله موضوعاتی است که در کشور ما به اندازه کافی مورد توجه و مطالعه قرار گرفته نشده است. بسیاری از مردم و حتی نشریات، روانشناسی پول را با روانشناسی پولدار‌شدن اشتباه می‌گیرند و بخش عمده‌ای از مطالبی که در حوزه روانشناسی پول مطرح می‌شود، بیش از آنکه علمی باشد شاخص انگیزشی دارد. زندگی ما انسان‌ها بر مبنای رابطه‌های میان‌فردی، فرد با گروه و گروه با فر...